Устни преводи

Какви устни преводи предлагаме

Устни преводи от и на руски, английски, италиански, френски, полски, гръцки език – предлага към момента нашият екип. Услугата е валидна само за Бургас.

Ustni prevodi

Какви устни преводи предлагаме

  • Koнceĸyтивен пpeвoд – говорещият прави паузи, които позволяват на преводача да преведе казаното.
  • Симултанен превод – преводачът не прекъсва говорещия, а превежда едновременно с него. Това може да се прави „на ухо“, ако трябва да се превежда за един до двама души или с необходимата техника – слушалки и микрофон – когато се прави за по-голяма аудитория.

Преводачите – специализирани в устни преводи – с които работи „ВалМон“ притежават всички необходими „меки умения“, за да помогнат вашите събития да минат блестящо:

В какви случаи сме ви полезни за устни преводи

  • Бизнес преговори, вътрешнофирмени събития, монтиране на оборудване, нотариални сделки.
  • Конференции, фестивали, обучения, семинари, презентации.

Каква е цената за устен превод и как да заявя преводач

Обадете ни се по телефона  или ни изпратете мейл със следната информация :

  • от какъв на какъв език искате да се превежда;
  • в каква сфера е преводът;
  • за колко време ще ви е необходим преводач.

Ние ще ви върнем оферта и по-нататъшни указания в рамките на работния ден.